Beschrijving Company

Deepfield Connect – Bosch Software Innovations

De landbouw staat voor grote uitdagingen. Daartoe behoort ook het feit dat de wereldbevolking sneller groeit dan het landbouwareaal. Met netwerkoplossingen wil Bosch de agrariër ondersteuning bieden bij zijn arbeidsintensieve dagelijkse werk en bijdragen tot de kwaliteitsbewaking en verhoging van de efficiëntie en opbrengst. Hierbij staat de agrariër met zijn individuele opgaven en uitdagingen in het middelpunt van onze ontwikkelingen.

Wij hebben ons ten doel gesteld om de productieprocessen in de landbouw te optimaliseren. Met de productserie Deepfield Connect dragen aan elkaar gekoppelde meetsystemen bij tot verhoging van de productie en tot de kwaliteitsbewaking. Hiervoor controleren sensoren klimaatomstandigheden zoals temperatuur en vochtigheid op het veld of in de melktank. De meetwaarden worden via de Bosch-cloud verzonden naar een app op de smartphone van de agrariër. Zo is de agrariër altijd en overal precies op de hoogte van de toestand van zijn velden of melktanks. Daarnaast maakt een individueel instelbaar alarm het mogelijk om bij kritische waarden op tijd te handelen. Op deze manier kunnen kwaliteit en opbrengst worden gewaarborgd, productiekosten en arbeidsinspanningen tot een minimum worden beperkt en kan er efficiënt gebruik worden gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. Wat begon met het monitoren van asperges en aardbeien, kon inmiddels ook met succes worden omgezet naar de fruit- en groenteteelt en de melkproductie en hiertoe worden uitgebreid.

 

  • Plaats van vestiging van Bosch Software Innovations GmbH: Berlijn (Duitsland)
  • Plaats van vestiging van Deepfield Connect: Ludwigsburg, Baden-Württemberg (Duitsland)
  • Directeur: Dr.-Ing. Bojan Ferhadbegovic
  • Contact: deepfield.connect@de.bosch.com
  • Perscontact: bosch-si@cc-stuttgart.de