Colofon

Verantwoordelijk voor de internetpagina's van Deepfield Connect:

Naam en adres

Bosch Software Innovations GmbH

Deepfield Connect
Grönerstraße 9
71636 Ludwigsburg

Germany

Directie

Dr. Stefan Ferber, Michael Hahn, Dr. Aleksandar Mitrovic

Uw contact

deepfield.connect@de.bosch.com
+49 711 811 43607

Registraties

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 148411 B

Btw-nummer

DE 203273734

 

Data Protection Notice

 

Juridische informatie van de Bosch Groep (Bosch)

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, geluid, animaties, video's en hun plaatsing op Bosch-websites worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende rechten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Sommige Bosch-websites bevatten bovendien afbeeldingen die vallen onder het copyright van derden.

© foto's op de homepage: istock.com/Meinzahn, istock.com/InkkStudios

Merkenrecht

Voor zover niet anders vermeld, zijn alle merktekens op de Bosch-websites beschermd door het merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor Bosch-merktekens, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen. De op onze pagina's gebruikte merken en vormgevingselementen zijn intellectueel eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.

Garantievoorwaarden

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan niet worden ingestaan voor de foutloosheid en nauwkeurigheid van de opgenomen informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze website, is uitgesloten, tenzij de betreffende schade berust op opzet of grove nalatigheid van Bosch.

Licentierecht

De intellectuele eigendom op deze Bosch-website zoals octrooien, merken en auteursrechten is beschermd. Via deze website wordt geen licentie verleend op het gebruik van de intellectuele eigendom van ondernemingen van de Bosch Groep (Bosch) of derden.

Online-geschillenbeslechting (ODR)

Informatie over online-geschillenbeslechting: De Europese Commissie heeft een platform voor online-geschillenbeslechting (ODR) ingesteld. Dit platform is bedoeld als meldpunt voor de alternatieve beslechting van geschillen die betrekking hebben op contractuele verplichtingen op grond van online-koopovereenkomsten en online-dienstverleningsovereenkomsten.

Het platform is bereikbaar op  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Privacy statement van de Bosch Groep

De Bosch Groep (Bosch) verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's en uw belangstelling voor onze onderneming en producten.