Deepfield Connect

Asparagus Monitoring

(€ 319,00/jaar)

  • Temperatuurmeting op vier dieptes
  • Ter beschikking stellen van de gegevens via de Bosch-Cloud
  • Mobiele app voor het overzichtelijk weergeven van het temperatuurverloop op alle meetpunten
Naar het product

Field Monitoring

(vanaf € 319,00/jaar)

  • Alarmering bij vorst en te hoge temperatuur
  • Alarmering bij te droge/vochtige grond (Optioneel)
  • Ondersteuning bij de ventilatieregeling en/of het vliesmanagement
Naar het product