Deepfield Connect

Contact | E-mail: deepfield.connect@de.bosch.com | Telefoon: +49 172-39 31 692

Asparagus Monitoring

(€ 319,00/jaar)

  • Temperatuurmeting op vier dieptes
  • Ter beschikking stellen van de gegevens via de Bosch-Cloud
  • Mobiele app voor het overzichtelijk weergeven van het temperatuurverloop op alle meetpunten
Naar het product

Field Monitoring

(vanaf € 319,00/jaar)

  • Alarmering bij vorst en te hoge temperatuur
  • (Optioneel) Alarmering bij te droge/vochtige grond
  • Ondersteuning bij de ventilatieregeling en/of het vliesmanagement
Naar het product